Bellesa i Ayurveda
Bellesa i Ayurveda

Política de Privacitat

Laia Arbós Pomès amb DNI 43705693N titular del lloc web : www.essencia-cervera.com compleix amb les irectrius de la normativa vigent en materia de protecció de dades personalt, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016(RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades .  L'usuari es l´únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al prestador, exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat al respecte .

El prestador informa que les dades que l'Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d'informació dels béns i/o serveis oferts a través del lloc web, per mantenir la relació cantractual, aixi com la gestió , administració, informació, prestació i millora del servei ofert.

En el cas de sol.licitud d'informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada; En el cas de subscripció, per remetre butlletins(newsletter), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

L'usuari pot oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic indicada més endevant.

 

Mitjançant la introducció de les dades, l'usuari otorga el consentiment inequívoc al prestrador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat els mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol.licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades supos la impossibilitat de subscriure , registrar o rebre informació dels productes o serveis del prestador.

El prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.